Hlavní obsah

Form

Vyskytuje se v

stürzen: den Gugelhupf aus der Form stürzenvyklopit bábovku z formy

dostupný: in verständlicher Form erklärenvysvětlit dostupnou formou

dotvořit: Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.Sochař dotváří své dílo.

formovat: den Teig formenformovat těsto

hlína: Ton formenmodelovat z hlíny

náležitý: in gebührender Formv náležité formě

nepřirozený: unnatürliche Form etw. Gennepřirozený tvar čeho

nesouměrný: asymmetrische Formennesouměrné tvary

podivný: bizarre Formenpodivné tvary

podržet: die Form behaltenpodržet tvar

pravidelný: regelmäßige Formenling. pravidelné tvary

tvarovat: den Teig formentvarovat těsto

závislý: Die Form hängt vom Inhalt ab.Forma je závislá na obsahu.

zformovat: seine Gedanken in einen Satz formenzformovat myšlenky do věty

forma: in/außer Form seinbýt ve formě/z formy

Form: in Form etw. Gen, von etw.v podobě/ve formě čeho