Hlavní obsah

forma

Vyskytuje se v

bábovkový: bábovková formadie Napfkuchenform

pro forma: ekon. pro forma fakturadie Pro-forma-Rechnung

vrcholný: vrcholná formadie Höchstform

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

náležitý: v náležité forměin gebührender Form

prezenční: prezenční forma studiadas Präsenzstudium, das Direktstudium

špičkový: být ve špičkové forměin Hochform sein

vyklopit: vyklopit bábovku z formyden Marmorkuchen aus der Backform stürzen

vymazat: Před pečením vymazala formu máslem.Vor dem Backen schmierte sie die Backform mit Butter aus.

vytřít: vytřít formueine Backform ausschmieren

závislý: Forma je závislá na obsahu.Die Form hängt vom Inhalt ab.

Form: in flüssiger Formv kapalné formě

Spende: Spenden an Gelddary ve formě peněz

stürzen: den Gugelhupf aus der Form stürzenvyklopit bábovku z formy