Hlavní obsah

způsob

Vyskytuje se v

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.

křivda: způsobit křivdu komuj-m Unrecht antun

sedavý: sedavý způsob životasitzende Lebensweise

dialogický: dialogický způsob vyučovánídie dialogische Lehrweise

hanebný: hanebným způsobemauf niederträchtige/schändliche Art

hmotný: způsobit komu/čemu hmotnou škoduj-m/etw. einen Sachschaden zufügen

legální: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

několikerý: na několikerý způsobauf mehrere Weisen

neotesaný: neotesané způsobyungehobelte Manieren

obdobný: obdobným způsobemin analoger Weise

otřes: způsobit komu nervový otřesj-s Nervenschock verursachen

oznamovací: ling. oznamovací způsobder Indikativ, die Wirklichkeitsform

primitivní: primitivní způsob životaprimitive Lebensweise

průtah: způsobit průtahyVerschleppungen verursachen

zaběhlý: zaběhlý způsob životagewohnte Lebensart

záhadný: zmizet záhadným způsobemauf rätselhafte Weise verschwinden

zázračný: Zázračným způsobem se zase uzdravil.Auf wunderbare Weise wurde er wieder gesund.

značný: způsobit značnou škodueinen erheblichen Schaden verursachen

způsobit: způsobit komu problémyj-m Probleme bereiten

Weise: in gewisser Weisesvým způsobem

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

barock: eine barocke Ausdrucksweise habenmít zvláštní způsob vyjadřování

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

flegelhaft: flegelhafte Manieren habenmít klackovité způsoby

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

irgendein: auf irgendeine Weisenějakým způsobem

keinerlei: auf keinerlei Weisežádným způsobem

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

Schaden: j-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu

Abtrag: j-m/etw. Abtrag tunzpůsobit újmu komu/čemu