Hlavní obsah

legální

Přídavné jméno

  • legalco dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

Vyskytuje se v

nelegální: illegale Arbeitnelegální práce

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

legální: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem