Hlavní obsah

způsob

Vyskytuje se v

existovat: Es gibt mehrere Möglichkeiten.Existuje více způsobů.

křivda: j-m Unrecht antunzpůsobit křivdu komu

sedavý: sitzende Lebensweisesedavý způsob života

dialogický: die dialogische Lehrweisedialogický způsob vyučování

hanebný: auf niederträchtige/schändliche Arthanebným způsobem

hmotný: j-m/etw. einen Sachschaden zufügenzpůsobit komu/čemu hmotnou škodu

legální: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

několikerý: auf mehrere Weisenna několikerý způsob

neotesaný: ungehobelte Manierenneotesané způsoby

obdobný: in analoger Weiseobdobným způsobem

otřes: j-s Nervenschock verursachenzpůsobit komu nervový otřes

oznamovací: der Indikativ, die Wirklichkeitsformling. oznamovací způsob

primitivní: primitive Lebensweiseprimitivní způsob života

průtah: Verschleppungen verursachenzpůsobit průtahy

zaběhlý: gewohnte Lebensartzaběhlý způsob života

záhadný: auf rätselhafte Weise verschwindenzmizet záhadným způsobem

zázračný: Auf wunderbare Weise wurde er wieder gesund.Zázračným způsobem se zase uzdravil.

značný: einen erheblichen Schaden verursachenzpůsobit značnou škodu

způsobit: j-m Probleme bereitenzpůsobit komu problémy

Weise: in gewisser Weisesvým způsobem

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

barock: eine barocke Ausdrucksweise habenmít zvláštní způsob vyjadřování

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

flegelhaft: flegelhafte Manieren habenmít klackovité způsoby

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

irgendein: auf irgendeine Weisenějakým způsobem

keinerlei: auf keinerlei Weisežádným způsobem

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

Schaden: j-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu

Abtrag: j-m/etw. Abtrag tunzpůsobit újmu komu/čemu

způsob: obyčeje die Manieren, die Art, die Umgangsformzpůsoby