Hlavní obsah

značný

Vyskytuje se v

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.