Hlavní obsah

značně

Vyskytuje se v

značný: značná sumaeine beträchtliche Summe

značný: způsobit značnou škodueinen erheblichen Schaden verursachen

značný: značný rozdílein deutlicher Unterschied

zúžit se: Nabídka se značně zúžila.Das Angebot verknappte sich bedeutend.

beschädigen: Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.Při srážce se jeho auto značně poškodilo.

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.