Hlavní obsah

projev

Vyskytuje se v

projev: svoboda projevudie Meinungsfreiheit

účast: projevit účast komuj-m seine Anteilnahme aussprechen

volní: volní projevdie Willensäußerung

lítost: projev lítostiein Ausdruck des Mitleids

náznak: (pro)jevit náznak čehoeinen Ansatz etw. Gen, von etw. zeigen

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

projevit: projevit komu soustrastj-m sein Beileid ausdrücken

soustrast: projevit komu soustrastj-m herzliches Beileid aussprechen

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

vmíchat: vmíchat do projevu spoustu cizích slovviele Fremdwörter in die Rede einfügen

zájem: projevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigen

kommen: projevit se v čem vděčnost ve slovech ap.in etw. Dat zum Ausdruck kommen

befahren: Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.

duldsam: projevit se shovívavěsich duldsam zeigen

durch: Vlak už projel., Vlak je už pryč.Der Zug ist schon durch.

durchfahren: projet bránoudurch ein Tor durchfahren

durchreisen: Římem jsme jen projeli. bez zastaveníWir sind durch Rom nur durchgereist.

durch sein: projet městemdurch eine Stadt durch sein

überfahren: projet na červenou (na semaforu)eine rote Ampel überfahren

zeigen: projevit svou zlostseinen Ärger zeigen