Hlavní obsah

projev

Vyskytuje se v

účast: projevit účast komuj-m seine Anteilnahme aussprechen

volní: volní projevdie Willensäußerung

lítost: projev lítostiein Ausdruck des Mitleids

náznak: (pro)jevit náznak čehoeinen Ansatz etw. Gen, von etw. zeigen

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

projevit: projevit komu soustrastj-m sein Beileid ausdrücken

soustrast: projevit komu soustrastj-m herzliches Beileid aussprechen

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

vmíchat: vmíchat do projevu spoustu cizích slovviele Fremdwörter in die Rede einfügen

zájem: projevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigen

kommen: in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

duldsam: sich duldsam zeigenprojevit se shovívavě

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchfahren: durch ein Tor durchfahrenprojet bránou

durchreisen: Wir sind durch Rom nur durchgereist.Římem jsme jen projeli. bez zastavení

durch sein: durch eine Stadt durch seinprojet městem

überfahren: eine rote Ampel überfahrenprojet na červenou (na semaforu)

zeigen: seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost