Hlavní obsah

těsně

Příslovce

  1. (velmi přiléhavě) eng, knappŠaty přiléhají těsně k tělu.Das Kleid liegt eng an.
  2. (velmi blízko) dicht, knapp, unmittelbarStáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahrenzvítězit těsně na bodyknapp nach Punkten siegen

Vyskytuje se v

blízkost: in nächster/unmittelbarer Nähev těsné/bezprostřední blízkosti

kontakt: enger Kontakttěsný kontakt

prohra: eine knappe/unerwartete/hohe Niederlagetěsná/nečekaná/vysoká prohra

těsný: Die Schuhe sind mir zu eng.Boty jsou mi těsné.

hart: hart an der Grenze zu etw.těsně na hranici čeho

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

těsně: Das Kleid liegt eng an.Šaty přiléhají těsně k tělu.