Hlavní obsah

úzce

Příslovce

  • eng, schmalTo spolu úzce souvisí.Das hängt eng zusammen.

Vyskytuje se v

cesta: úzká cestaschmaler Weg

lávka: úzká lávka přes potokein schmaler Steg über einen Bach

pánev: široká/úzká pánevbreites/enges Becken

úzko: Je mi z toho úzko.Mir wird (angst und) bange davor.

úzký: Sukně je mi příliš úzká.Der Rock ist mir zu eng.

zahnat: zahnat koho do úzkýchj-n in die Enge treiben

dostat se: dostat se do úzkýchin Bedrängnis kommen

eng: v užším (slova) smysluim engeren Sinn (des Wortes)

Kreis: v úzkém rodinném kruhuim engen familiären Kreis(e)

schmal: mít úzký obličejschmales Gesicht haben

eiskalt: komu je úzko/běhá mráz po zádechpřen. j-m wird eiskalt

Flasche: úzká/baňatá láheveine schlanke/bauchige Flasche

Sinn: v užším smysluim engeren Sinne

spannen: Košile je úzká přes břicho.Das Hemd spannt über dem Bauch.

úzce: To spolu úzce souvisí.Das hängt eng zusammen.