Hlavní obsah

těsný

Přídavné jméno

  1. (šaty ap.) knapp, (haut)engBoty jsou mi těsné.Die Schuhe sind mir zu eng.
  2. (nepropouštějící - kapalinu ap.) dicht
  3. (velmi blízký) eng, unmittelbar

Vyskytuje se v

blízkost: v těsné/bezprostřední blízkostiin nächster/unmittelbarer Nähe

kontakt: těsný kontaktenger Kontakt

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.