Hlavní obsah

Kontakt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. kontakt, vztah ke kolegům ap.mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktumit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým
  2. odb.kontakt, dotek, styk
  3. elektr.kontakt vodičů

Vyskytuje se v

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

treten: navázat kontakt s kýmmit j-m in Kontakt treten

entziehen: vyhnout se osobnímu kontaktusich dem persönlichen Kontakt entziehen

verfügen: über gute Beziehungen verfügenmít dobré kontakty

kontakt: der Stirnkontakt/Gleitkontaktčelní/kluzný kontakt

přerušený: abgebrochene Kontaktepřerušené kontakty

přijít: přijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Kontakt kommen

spojení: být ve spojení s kýmmit j-m im Kontakt sein

Kontakt: přijít s kým do kontaktumit j-m in Kontakt kommen