Hlavní obsah

Verbindung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. spojení, sloučení, propojení do jednoho celku
  2. spojení, soudružnost, jednotnost
  3. hl. chem.sloučenina
  4. spojení, spojovací článek, pojítko mezi vzdálenými věcmi
  5. spojení telefonní, rádiové ap.
  6. (dopravní) spojení
  7. sjednocení, spojenectví, svazek
  8. styk, kontakt mezi osobamisich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kýmVerbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým
  9. souvislost, spojitost, vztahmit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Vyskytuje se v

direkt: eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu

herstellen: eine telefonische Verbindung herstellennavázat telefonické spojení

setzen: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kým

bezdrátový: drahtlose Verbindungvýp. bezdrátové připojení

sloučenina: eine organische Verbindungorganická sloučenina

blízký: der nächste Zug, die nächste Verbindungnejbližší vlak

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

dovolat se: Ich kann keine Verbindung bekommen.Nemohu se nikam dovolat.

organický: organische Verbindungenchem. organické sloučeniny

pojítko: eine Verbindung zwischen j-m seinbýt pojítkem mezi kým

praxe: die Verbindung von Theorie und Praxisspojení teorie s praxí

přímý: direkte Verbindungpřímé spojení

souvislost: im Zusammenhang mit etw., in Verbindung mit etw.v souvislosti s čím

spoj: eine passende Verbindung findennajít vhodný spoj

ústředí: eine Verbindung mit dem Zentrum habenmít spojení s ústředím

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým