Hlavní obsah

herstellen

Vyskytuje se v

getreu: ein getreues Abbild von etw. herstellenvytvořit věrný obraz čeho

explosiv: explosives Gemisch herstellenvyrobit výbušnou směs

maschinell: etw. maschinell herstellenco vyrábět strojově

pořádek: wo die Ordnung herstellenzjednat kde pořádek

primitivně: etw. primitiv herstellenprimitivně vyrábět co

herstellen: die Ware von Hand/maschinell herstellenvyrábět zboží ručně/strojově