Hlavní obsah

anstellen

Sloveso

  1. an etw. Akk přistavit k čemu, opřít o co žebřík ap.
  2. sich anstellen um etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.sich an der Haltestelle anstellenpostavit se na zastávce do řady
  3. pustit vodu, plyn ap.
  4. pustit, zapnout televizi, rádio ap.
  5. zaměstnat odborníka ap.Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.Naše firma ho (ne)zaměstnala.alles Mögliche anstellenpodniknout všechno možné
  6. hovor.provést, vyvést hloupost ap.

Vyskytuje se v

anstellen: sich anstellenum etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.

fronta: sich anstellenjít do fronty

místo: anstelle des Lehrersmísto učitele

nešikovně: sich bei etw. ungeschickt anstellennešikovně se stavět k čemu

přistavit: eine Leiter an die Mauer anstellenpřistavit žebřík ke zdi

vyvést: Blödsinn anstellenvyvést hloupost