Hlavní obsah

ausstellen

Vyskytuje se v

Zeugnis: j-m ein Zeugnis ausstellenvystavit komu pracovní posudek

Papier: j-m neue Papiere ausstellenvystavit komu nové papíry

Rechnung: j-m eine Rechnung ausstellenvystavit komu fakturu

recept: vystavit receptRezept ausstellen

potvrzenka: vystavit komu potvrzenkuj-m eine Bescheinigung ausstellen

stvrzenka: vyhotovit stvrzenkueine Quittung ausstellen

účet: vystavit účetdie Rechnung ausstellen

výloha: vystavit co ve výlozeetw. im Schaufenster ausstellen