Hlavní obsah

ausstellen

Vyskytuje se v

Zeugnis: j-m ein Zeugnis ausstellenvystavit komu pracovní posudek

Papier: j-m neue Papiere ausstellenvystavit komu nové papíry

Rechnung: j-m eine Rechnung ausstellenvystavit komu fakturu

recept: Rezept ausstellenvystavit recept

potvrzenka: j-m eine Bescheinigung ausstellenvystavit komu potvrzenku

stvrzenka: eine Quittung ausstellenvyhotovit stvrzenku

účet: die Rechnung ausstellenvystavit účet

výloha: etw. im Schaufenster ausstellenvystavit co ve výloze