Hlavní obsah

vorstellen

Sloveso

  1. posunout dopředu židli ap.ein Bein vorstellennakročit nohou
  2. posunout dopředu hodinové ručičky ap.
  3. představit přítele rodičům ap.Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.
  4. sich vorstellen bei j-m, irgendwo představit se komu, kde
  5. představovat, zobrazovat umělecké dílo ap.
  6. sich vorstellen představit si, vybavit sisich etw. lebhaft vorstellen könnenumět si co živě představitDarunter kann ich mir nichts vorstellen.Pod tím si nic nevybavím.

Vyskytuje se v

akut: für j-n eine akute Drohung vorstellenpředstavovat pro koho akutní ohrožení

so: Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

dopředu: die Uhr vorstellenposunout hodiny dopředu

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

nakročit: rechtes Bein vorstellennakročit pravou nohou

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

představit si: sich im Winter einen Sommertag vorstellenpředstavit si v zimě letní den

vorstellen: ein Bein vorstellennakročit nohou