Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • erlauben, gestattenDovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

Vyskytuje se v

představit se: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

stonat: Nemůžu si dovolit stonat.Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.

výjimečně: co dovolit jen výjimečněetw. nur ausnahmsweise erlauben

Anfrage: Mohu si dovolit dotaz?Darf ich mir eine Anfrage erlauben?

erlauben: No dovol(te)!hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!

finanziell: moci si co finančně dovolitsich etw. finanziell leisten können

gestatten: dovolit si poznámku/námitkusich eine Bemerkung/Einwendung gestatten

insofern: Přijde, pokud mu to čas dovolí.Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.

unsereiner: Našinec si něco takového nemůže dovolit.Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.

vorstellen: Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.