Hlavní obsah

zvolit

Dokonavé sloveso

  1. zvolit (si) (vybrat z možností) (aus)wählenzvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen
  2. (vybrat hlasováním) wählen

Vyskytuje se v

rada: zvolit radueinen Rat wählen

senát: být zvolen do senátuin den Senat gewählt werden

veskrz: zvolit veskrze správný postupeine durchweg richtige Vorgehensweise wählen

zastupitelstvo: zvolit městské zastupitelstvodie Stadtvertretung wählen

einstimmig: jednohlasně zvolit kohoj-n einstimmig wählen

ausersehen: zvolit koho vedoucím skupinyj-n als Leiter der Gruppe ausersehen

Auswahl: vybrat si, zvolit sieine Auswahl treffen

beliebig: zvolit libovolný příkladein beliebiges Beispiel wählen

musisch: zvolit si múzické oborysich musische Fächer wählen

wählen: zvolit prezidentaeinen Präsidenten wählen

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen