Hlavní obsah

povolit

Vyskytuje se v

externí: povolit externí studium komuj-m ein externes Studium erlauben

klička: udělat/povolit kličkueine Schlinge machen/lockern

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

lockern: den Gürtel lockernpovolit opasek

verbieten: eine Demonstration verbietennepovolit demonstraci

Widerruf: bis auf Widerruf gestattetaž do odvolání povoleno