Hlavní obsah

verbieten

Vyskytuje se v

verboten: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten.

abspringen: Vyskakování za jízdy zakázáno!Abspringen während der Fahrt verboten!

Durchfahrt: Průjezd zakázán!Durchfahrt verboten!

Durchgang: Průchod zakázán!Durchgang verboten!

Gleis: Přecházení kolejí zakázáno!Überschreiten der Gleise verboten!

kategorisch: komu co kategoricky zakázatj-m etw. kategorisch verbieten

sollen: To by měli zakázat.Das sollte man verbieten.

Verbot: překročit zákazein Verbot übertreten

Zutritt: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten ist der Zutritt verboten!

předjíždění: dopr. zákaz předjížděníÜberholen verboten

vjezd: zákaz vjezdu všech vozidel značkaEinfahrt verboten

zákaz: Zákaz kouření!Rauchen verboten!

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

důrazný: důrazný zákaznachdrückliches Verbot

kouření: Kouření zakázáno.Rauchen verboten.

odvolání: co je až do odvolání zakázánoetw. ist bis auf Widerruf verboten

průjezd: průjezd zakázánDurchfahrt verboten

přísně: Kouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.

přístup: přístup k stavbě zakázánBetreten der Baustelle verboten

rybaření: zákaz rybařeníFischen/Angeln verboten

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

striktní: striktní zákazstriktes Verbot

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

odbočení: zákaz odbočení vlevoLinksabbiegen verboten

vstup: Nepovolaným vstup zakázán.Unbefugten (ist der) Zutritt verboten.

verbieten: To ti zakazuju!Das verbiete ich dir!