Hlavní obsah

kategorisch

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

kategorisch: j-m etw. kategorisch verbietenkomu co kategoricky zakázat