Hlavní obsah

klar

Vyskytuje se v

klar werden: sich klar werdenüber j-n/etw. udělat si jasno v kom/čem, ujasnit si co, být si vědomý čeho

Tinte: klar wie dicke Tinte seinbýt jasné jako facka

ja: Ja klar!No jasně!

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

darstellen: Argumente klar darstellenjasně vyložit argumenty

klarkommen: Kommst du mit der Aufgabe klar?Zvládneš ten úkol?

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

trennen: Begriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

stručně: kurz und bündig, klipp und klarstručně a jasně

jasně: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

jasno: Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.Udělal jsem si v tomto problému jasno.

jasný: ein klarer Tagjasný den

obloha: blauer/klarer/bedeckter Himmelmodrá/čistá/zatažená obloha

priorita: sich über die Prioritäten klar werdenujasnit si priority

průzračný: ein klares Wortprůzračné slovo

ujasnit si: sich über seine Ziele klar werdenujasnit si své cíle

zřetelně: klar und deutlich sprechenmluvit jasně a zřetelně

zřetelný: eine klare Aussprache habenmít zřetelnou výslovnost

čistý: klaren Kopf habenpřen. mít čistou hlavu

rozsvítit se: Es ist ihm endlich klar geworden.Konečně se mu rozsvítilo.

klar: klipp und klarstručně a jasně