Hlavní obsah

čistý

Přídavné jméno

  1. (bez špíny) sauber, rein(lich), klar
  2. (bez příměsí, neporušený) rein, pur, sauber, Rein-mluvit čistou němčinousauberes Deutsch sprechen
  3. (po odečtení jistých položek) Netto-, Rein-čistá váha zbožídas Reingewicht, das Nettogewichtčistá mzdader Nettolohn
  4. (čestný, poctivý) rein, lauter

Vyskytuje se v

kov: čistý/surový kovdas Feinmetall/Rohmetall

mzda: hrubá/čistá mzdader Bruttolohn/Nettolohn

pravda: čistá pravdareine Wahrheit

příjem: čistý příjemdas Nettoeinkommen

zisk: hrubý/čistý ziskder Rohgewinn/Reingewinn

bavlna: čistá bavlnareine Baumwolle

nečistý: nečisté záměryunsauberes Vorhaben

obloha: modrá/čistá/zatažená oblohablauer/klarer/bedeckter Himmel

povlak: natáhnout na polštář čistý povlakden Kissen mit einem sauberen Bezug beziehen

nebe: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

ruka: mít čisté rucesaubere Hände haben

víno: nalít komu čistého vínaj-m reinen Wein einschenken

rein: denaturovat čistý líhreinen Spiritus denaturieren

unrein: nečistá pleť uhrovitáunreine Haut

Durchschuss: čistý průstřelein glatter Durchschuss

frisch: čistý list papíruein frisches Blatt Papier

Gewissen: mít čisté svědomíein reines Gewissen haben

pur: Řekni mi jen čistou pravdu.Sage mir nur pure Wahrheit.

Rasse: čistá rasaeine reine Rasse

čistý: čistá váha zbožídas Reingewicht, das Nettogewicht