Hlavní obsah

nevinný

Přídavné jméno

  1. (jsoucí bez viny) unschuldig, schuldlosuznat koho za nevinnéhoj-n für unschuldig halten
  2. (nezkažený) unschuldigdětský nevinný pohledein kindlich unschuldiger Blick
  3. expr.(nezávažný, neškodný) unschuldig

Vyskytuje se v

klobása: vinná klobásadie Weinwurst

lístek: jídelní/nápojový/vinný lístekdie Speisekarte/Getränkekarte/Weinkarte

ocet: potrav. vinný ocetder Weinessig

sklep: vinný sklepder Weinkeller

vinný: vinná révadie Weinrebe

prolít: prolít krev nevinných lidíBlut der unschuldigen Menschen vergießen

střik: vinný střikdie (Wein)Schorle, Wein gespritzt

an: být vinný číman etw. Dat schuld sein

erklären: prohlásit koho vinnýmj-n für schuldig erklären

befinden: shledat zrádce vinnýmeinen Verräter für schuldig befinden

nevinný: uznat koho za nevinnéhoj-n für unschuldig halten