Hlavní obsah

čistě

Příslovce

  1. (ryze, dokonale) reinčistě vlněný svetrreinwollener Pulličistě zlatýechtgolden
  2. (naprosto, jen) rein, pur, lauterčistě náhodnýrein zufälligčistě vědecký zájemrein wissenschaftliches Interesse

Vyskytuje se v

čistý: čistá váha zbožídas Reingewicht, das Nettogewicht

čistý: čistá mzdader Nettolohn

kov: čistý/surový kovdas Feinmetall/Rohmetall

mzda: hrubá/čistá mzdader Bruttolohn/Nettolohn

pravda: čistá pravdareine Wahrheit

příjem: čistý příjemdas Nettoeinkommen

zisk: hrubý/čistý ziskder Rohgewinn/Reingewinn

bavlna: čistá bavlnareine Baumwolle

čistý: mluvit čistou němčinousauberes Deutsch sprechen

chemicky: chemicky čistit coetw. chemisch reinigen

nečistý: nečisté záměryunsauberes Vorhaben

nečistý: mít nečistou pleťunreine Haut haben

obloha: modrá/čistá/zatažená oblohablauer/klarer/bedeckter Himmel

povlak: natáhnout na polštář čistý povlakden Kissen mit einem sauberen Bezug beziehen

záležitost: čistě formální záležitostreine Formsache

čistý: přen.čisté ruce.Er hat reine Hände.

čistý: přen. mít čistou hlavuklaren Kopf haben

čistý: nalít komu čistého vínaj-m reinen Wein einschenken

čistý: mít čisté svědomíein reines Gewissen haben

nebe: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

ruka: mít čisté rucesaubere Hände haben

víno: nalít komu čistého vínaj-m reinen Wein einschenken

rein: reinen Spiritus denaturierendenaturovat čistý líh

rein: rein singenzpívat čistě

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

unrein: unreine Hautnečistá pleť uhrovitá

beziehen: die Betten frisch beziehenčistě povléknout peřiny

Durchschuss: ein glatter Durchschussčistý průstřel

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

Gewissen: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

Nase: sich die Nase putzenčistit si nos

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

putzen: (sich) die Zähne putzenčistit (si) zuby

putzen: Möhren putzenčistit mrkev

Rasse: eine reine Rassečistá rasa

rein: Das ist ein rein privates Gespräch.To je čistě soukromý rozhovor.

überziehen: die Betten frisch überziehenčistě povléknout postele