Hlavní obsah

beziehen

Slovesobezog, h. bezogen

  1. povléci polštář ap., potáhnout nábytek ap.die Betten frisch beziehenčistě povléknout peřiny
  2. sich beziehen zatáhnout se
  3. nastěhovat se do nového domu ap.
  4. voj.zaujmout, zabrat pozici ap.
  5. odebírat, brát, obdržet, dostat zboží ap.eine Zeitung durch die Post beziehenodebírat noviny poštouein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat
  6. získ(áv)at, dost(áv)at informace ap.
  7. sich beziehen auf j-n/etw. odvol(áv)at se na koho/coIch beziehe mich auf Ihr Schreiben vom ...Odvolávám se na Váš dopis z ...
  8. sich beziehen auf j-n/etw. vztahovat se na koho/co

Vyskytuje se v

důchod: pobírat důchodRente beziehen

penze: pobírat penziPension beziehen

pobírat: pobírat důchoddie Rente beziehen

pobírat: pobírat podporu v nezaměstnanostiArbeitslosengeld beziehen

povlak: natáhnout na polštář čistý povlakden Kissen mit einem sauberen Bezug beziehen

stanovisko: zaujmout stanovisko k čemuzu etw. Stellung beziehen

vztáhnout: vztáhnout kritiku na sebedie Kritik auf sich beziehen