Hlavní obsah

Stellung

Vyskytuje se v

human: zu etw. eine humane Stellung einnehmenzaujmout humánní postoj k čemu

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

Gesellschaft: die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnosti

čelný: die frontale Stellung/Frontalstellungsport. čelné postavení

nenávistný: eine feindselige Stellung zu j-m/etw. einnehmenzaujmout nenávistný postoj ke komu/čemu

nerozumný: eine unvernünftige Stellungnerozumný postoj

odhodlaný: eine entschiedene Stellung zu etw. einnehmenzaujímat k čemu odhodlaný postoj

post: die Stellung eines Ministerspost ministra

postavení: die Stellung der Figuren auf dem Schachbrettpostavení figur na šachovnici

stanovisko: zu etw. Stellung beziehenzaujmout stanovisko k čemu

vyhoupnout se: in eine bessere Stellung hinaufkommenvyhoupnout se do lepší pozice

vyklidit: Stellungen räumenvyklidit pozice

Stellung: eine kniende/hockende Stellung einnehmenzaujmout pozici v kleče/dřepu