Hlavní obsah

Stellung

Vyskytuje se v

human: zu etw. eine humane Stellung einnehmenzaujmout humánní postoj k čemu

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

Gesellschaft: die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnosti

čelný: sport. čelné postavenídie frontale Stellung/Frontalstellung

nenávistný: zaujmout nenávistný postoj ke komu/čemueine feindselige Stellung zu j-m/etw. einnehmen

nerozumný: nerozumný postojeine unvernünftige Stellung

odhodlaný: zaujímat k čemu odhodlaný postojeine entschiedene Stellung zu etw. einnehmen

post: post ministradie Stellung eines Ministers

post: upevnit si svůj postdie eigene Stellung festigen

postavení: postavení figur na šachovnicidie Stellung der Figuren auf dem Schachbrett

postavení: úřední postaveníeine amtliche Stellung

stanovisko: zaujmout stanovisko k čemuzu etw. Stellung beziehen

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyklidit: vyklidit poziceStellungen räumen