Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (organismus) der Körper, der Leibpráv. lehké ublížení na těleleichte Körperverletzungnáb. tělo a krev (Páně)Leib und Blut des Herrn
  2. (postava) der Körper, die Figur, die Staturšpatné držení tělafalsche Körperhaltung
  3. (základní část) der Körpertělo vínader Körper des Weines

Vyskytuje se v

horní: horní část tělader Oberkörper

povrch: povrch těladie Körperoberfläche

při: být při tělegut bei Leibe sein

růst: růst tělader Körperwuchs

spodek: spodek tělader Unterkörper

do: svléci se do půl tělaOberkörper freimachen

duše: tělo bez dušeder Körper ohne Seele

kolovat: Krev koluje v těle.Das Blut zirkuliert im Körper.

křivka: ladná křivka jejího těladie anmutige Linie ihres Körpers

lidský: lidské tělomenschlicher Körper

ohebný: mít ohebné těloeinen biegsamen Körper haben

ochrnout: ochrnout na celé těloam ganzen Körper gelähmt werden

ochromit: Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.

opora: Kostra je oporou těla.Das Skelett ist die Stütze des Körpers.

osušit: osušit tělo ručníkemden Körper mit einem Handtuch abtrocknen

podpěra: optimální podpěra tělaeine optimale Körperstützung

prohřátý: dobře prohřáté těloein gut durchwärmter Körper

pružný: mít pružné těloeinen biegsamen Körper haben

přebytek: přebytek tuku v těleder Fettüberschuss im Körper

reprodukovat: Viry se reprodukují v lidském těle.Die Viren reproduzieren sich im Menschenkörper.

rozproudit se: V těle se mu rozproudilo příjemné teplo.Angenehme Wärme hat sich in seinem Körper ausgebreitet.

těsně: Šaty přiléhají těsně k tělu.Das Kleid liegt eng an.

uvnitř: uvnitř tělainnerhalb des Körpers

vrýt se: Kulka se mu vryla do těla.Die Kugel bohrte sich in seinen Körper.

zmrtvět: Jeho tělo zmrtvělo.Sein Körper erstarrte.