Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (vyj. okolnosti činnosti) beipři této příležitostibei dieser Gelegenheitpřivydělávat si při studiujobben im Studiumstudium při zaměstnáníberufsbegleitendes Studium
  2. (vyj. účast na něčem) bei
  3. (hned vedle) bei, an, nahepři kraji čeho(nahe) am Rande etw. Genmít peníze při soběGeld bei sich haben
  4. (vyj. trvání) beibýt při penězíchgut bei Kasse seinbýt při tělegut bei Leibe sein
  5. (s někým) bei, an j-s SeiteJsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

Vyskytuje se v

auslassen: vynechat při psaní slovoein Wort beim Schreiben auslassen

erst(er,e,es): při první příležitostibei der ersten Gelegenheit

abwechseln: Střídám se vždycky při umývání s ní.Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.

Andauer: při delším trvání deště...bei längerer Andauer des Regens...

Anflug: při přistávání ve Vídniim/beim Anflug auf Wien

Anlass: při příležitosti čehoaus Anlass etw. Gen

Berührung: Při každém doteku cítí bolest.Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.

beschädigen: Při srážce se jeho auto značně poškodilo.Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.

Bewusstsein: být/nebýt při vědomíbei/ohne Bewusstsein sein

dazu: Zpívala a on ji při tom doprovázel.Sie sang, und er begleitete sie dazu.

durchstoßen: Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.

Einschlag: při nárazu vagonubeim Einschlag eines Waggons

Empfang: (za)platit při příjmubei Empfang zahlen

entsetzen: Při tom pohledu jsem se vyděsila.Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.

ertappen: přistihnout koho při lžij-n beim Lügen ertappen

Feuer: Zahynul při požáru.Er ist im Feuer umgekommen.

Gelegenheit: při další příležitostibei nächster Gelegenheit

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

handeln: Zkouší při nakupování vždy smlouvat.Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.

helfen: Vitamin C pomáhá při nachlazení.Vitamin C hilft bei Erkältung.

hindern: Moc světla mě ruší při spaní.Viel Licht hindert mich beim Schlafen.

letzt(er,e,es): při naší poslední návštěvěbei unserem letzten Besuch

mitspielen: Při tom hraje roli více důvodů.Dabei spielen mehrere Gründe mit.