Hlavní obsah

helfen

Slovesohilft, half, h. geholfen

  • pomoci/pomáhatKönnen Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

Slovesohilft, half, h. geholfen

  1. sich nicht (mehr) zu helfen wissen nevědět si (už) rady

Vyskytuje se v

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

einander: Navzájem si pomáhají.Sie helfen einander.

ersuchen: Požádala mě, abych jí pomohl.Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.

handeln: Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.

so: Byla tak ochotná a pomohla mi.Sie war so freundlich, mir zu helfen.

sollen: Měl ti pomoci.Er sollte dir helfen.

werden: To ti pomůže.Es wird dir helfen.

wissen: vědět si rady, umět si poraditsich zu helfen wissen

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

navzájem: navzájem si pomáhatsich gegenseitig helfen

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

aktivně: aktivně pomáhat komuj-m aktiv helfen

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Sie hat mir mehrmals geholfen.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

obětavě: obětavě pomáhat komuj-m aufopfernd helfen

píchnout: Pořádně nám včera píchnul.Er hat uns gestern mächtig geholfen.

platný: Není to nic platné.Es hilft nichts.

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

stejně: To ti stejně nepomůže.Das hilft dir sowieso nicht.

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

velmi: Velmi to pomohlo.Es hat sehr geholfen.

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?