Hlavní obsah

durchhelfen

Slovesohilft durch, a, o

  1. j-m durch etw. pomoci komu přes/skrz co skrz malý otvor ap.
  2. j-m durch etw. pomoci komu z čeho příteli z nouze ap.