Hlavní obsah

helfen

Slovesohilft, half, h. geholfen

  • pomoci/pomáhatKönnen Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

Slovesohilft, half, h. geholfen

  1. sich nicht (mehr) zu helfen wissen nevědět si (už) rady

Vyskytuje se v

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

einander: Sie helfen einander.Navzájem si pomáhají.

ersuchen: Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.Požádala mě, abych jí pomohl.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

so: Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

werden: Es wird dir helfen.To ti pomůže.

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

navzájem: sich gegenseitig helfennavzájem si pomáhat

pomoct si: Ich kann mir nicht helfen.Nemohu si pomoci.

aktivně: j-m aktiv helfenaktivně pomáhat komu

dovést: Er weiß sich zu helfen.Dovede si pomoci.

hodněkrát: Sie hat mir mehrmals geholfen.Hodněkrát mi pomohla.

moct: Du könntest auch helfen.Mohl bys také pomoci.

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

obětavě: j-m aufopfernd helfenobětavě pomáhat komu

píchnout: Er hat uns gestern mächtig geholfen.Pořádně nám včera píchnul.

platný: Es hilft nichts.Není to nic platné.

pomoct: dem Freund in der Not helfenpomoci příteli v nouzi

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

stejně: Das hilft dir sowieso nicht.To ti stejně nepomůže.

ubýt: Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!

velmi: Es hat sehr geholfen.Velmi to pomohlo.

pomoc: Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

rada: Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

shůry: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?