Hlavní obsah

helfen

Slovesohilft, half, h. geholfen

  • pomoci/pomáhatKönnen Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

Slovesohilft, half, h. geholfen

  1. sich nicht (mehr) zu helfen wissen nevědět si (už) rady

Vyskytuje se v

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

einander: Sie helfen einander.Navzájem si pomáhají.

ersuchen: Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.Požádala mě, abych jí pomohl.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

so: Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

werden: Es wird dir helfen.To ti pomůže.

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

navzájem: navzájem si pomáhatsich gegenseitig helfen

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

pomoct si: Pomoz si sám!Hilf dir selbst!

aktivně: aktivně pomáhat komuj-m aktiv helfen

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Sie hat mir mehrmals geholfen.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

obětavě: obětavě pomáhat komuj-m aufopfernd helfen

píchnout: Pořádně nám včera píchnul.Er hat uns gestern mächtig geholfen.

platný: Není to nic platné.Es hilft nichts.

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

stejně: To ti stejně nepomůže.Das hilft dir sowieso nicht.

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

velmi: Velmi to pomohlo.Es hat sehr geholfen.

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.