Hlavní obsah

rada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poučení, návod) der Rat(schlag), der Tipphledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen
  2. (řídící orgán) der Ratzvolit radueinen Rat wählenshromáždění radydie Ratsversammlungměstská/obecní radader Stadtrat/Gemeinderat

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (člen rady) der Rat(smann)
  2. (úředník veř. správy) der Rat

Vyskytuje se v

správní: správní radader Verwaltungsrat

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dávat: dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

moudrý: moudrá radaweiser Rat

mravoučný: mravoučné radymoralische Ratschläge

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

rozdávat: přen. rozdávat cenné rady komuj-m wertvolle Ratschläge geben

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

geben: dát radu komuj-m einen Rat geben

Hinweis: dát komu radu, poradit komuj-m einen Hinweis geben

klug: komu dát chytrou raduj-m einen klugen Rat geben

erbitten: vyprosit si čí raduj-s Rat erbitten

folgen: uposlechnout čí raduj-s Rat folgen

fragen: požádat koho o raduj-n um Rat fragen

Ratschlag: dávat rady komuj-m Ratschläge geben

Tipp: dát komu pár radj-m ein paar Tipps geben

wenden: Obrátil jsem se na svou sestru o radu.Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.

wissen: vědět si rady, umět si poraditsich zu helfen wissen

Rat: Tady je dobrá rada drahá.Da ist guter Rat teuer.

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen