Hlavní obsah

rada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poučení, návod) der Rat(schlag), der Tipphledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen
  2. (řídící orgán) der Ratzvolit radueinen Rat wählenshromáždění radydie Ratsversammlungměstská/obecní radader Stadtrat/Gemeinderat

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (člen rady) der Rat(smann)
  2. (úředník veř. správy) der Rat

Vyskytuje se v

správní: správní radader Verwaltungsrat

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

dávat: dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

moudrý: moudrá radaweiser Rat

mravoučný: mravoučné radymoralische Ratschläge

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

rozdávat: přen. rozdávat cenné rady komuj-m wertvolle Ratschläge geben

uposlechnout: uposlechnout radyeinen Rat befolgen

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

Hinweis: j-m einen Hinweis gebendát komu radu, poradit komu

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

erbitten: j-s Rat erbittenvyprosit si čí radu

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

Ratschlag: j-m Ratschläge gebendávat rady komu

Tipp: j-m ein paar Tipps gebendát komu pár rad

wenden: Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

wissen: sich zu helfen wissenvědět si rady, umět si poradit

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.