Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) wissenpokud vímsoviel ich weißTo bohužel nevím.Das weiß ich leider nicht.nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen
  2. nevím hovor.(vyjadřuje pochybnost) ich weiß nicht

Vyskytuje se v

filmový: die Filmwissenschaftfilmová věda

hudební: die Musikwissenschaft, die Musikologiehudební věda

humanitní: die Humanwissenschafthumanitní věda

spolehlivý: etw. aus verlässlicher Quelle wissenvědět ze spolehlivých zdrojů co

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

cože: Wie, du weißt nichts davon?Cože, ty o tom nevíš?

člověk: Man kann nie wissen.Člověk nikdy neví.

dávno: Das weiß ich schon längst.To vím už dávno.

dobře: immer alles besser wissenvědět vždy vše lépe

druhý: Sie wissen voneinander nicht.Jeden o druhém nevědí.

jak: Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.Ještě nevím, jak se rozhodnu.

jaký: Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.Nevím, jaké to má výhody.

jistě: etw. sicher wissenvědět co jistě

kdyby: Hätte ich es vorher gewusst.Kdybych to byl věděl dopředu.

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

muset: Das müsste ich im Voraus wissen.To bych musel vědět předem.

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

odkdy: Seit wann weißt du das?Odkdy to víš?

odkud: Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

ochuzovat se: Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.Vůbec neví, o co se ochuzuje.

pendrek: Du verstehst einen Dreck davon.O tom víš pendrek.

podrážděný: Ich weiß nicht, warum er so verärgert ist.Nevím, proč je tak podrážděný.

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

pramen: etw. aus guter Quelle wissenvědět co z dobrého pramene

přestat: Er weiß nicht, wann aufzuhören.Neví, kdy přestat.

příliš: Er weiß zu viel.Ví toho příliš.

souviset: Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.Nevím, jak to souvisí.

tipovat: Weißt du es, oder tippst du nur?Víš to, nebo jen tipuješ?

ty: Du weißt schon!Však ty víš!

uhodit: Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.přen. Ví, kolik uhodilo.

určitě: Eins weiß ich ganz sicher.Jedno vím zcela určitě.

vůbec: Er hat es gar nicht gewusst.Vůbec to nevěděl.

vy: Ihr wisst schon!expr. Však vy víte!

vyvléct se: Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.Nevěděl, jak se má vyvléct.

vždyť: Ich habe es doch gewusst!Vždyť jsem to věděl!

zastrčit: Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.Nevím, kam jsem to zastrčil.

zdroj: etw. aus zuverlässiger Quelle wissenvědět co ze spolehlivého zdroje

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

určitý: nichts Bestimmtes wissennevědět nic určitého

víc: Zwei Köpfe wissen mehr als einer.Víc hlav víc ví.

vítr: wissen, woher der Wind wehtvědět odkud vítr fouká

geben: j-m Bescheid gebendát komu vědět

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

halb: halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl věda

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

melden: Ich melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

sollen: hovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

soviel: Soviel ich weiß...Pokud vím...

soweit: Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

viel: Er weiß vieles.Ví mnohé.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

wissen: Soviel ich weiß...Pokud (já) vím,...

vědět: sich keinen Rat (mehr) wissennevědět si rady