Hlavní obsah

obrátit se

Vyskytuje se v

důvěra: sich an j-n mit Vertrauen wendenobrátit se na koho s důvěrou

pomoc: sich an j-n um Hilfe wendenobrátit se o pomoc ke komu, na koho

požadavek: sich mit einer Anforderung an j-n wendenobrátit se na koho s požadavkem

spolehlivý: sich an einen zuverlässigen Menschen wendenobrátit se na spolehlivého člověka

záda: j-m den Rücken kehrenpřen. obrátit se ke komu zády

an: sich an j-n wendenobrátit se na koho

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

direkt: sich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu

kehren: Das hat sich zum Guten gekehrt.Obrátilo se to k lepšímu.