Hlavní obsah

požadavek

Vyskytuje se v

nemravný: unsittliche Forderungen stellenmít nemravné požadavky

nenasytný: unersättliche Forderungen an j-n/etw.nenasytné požadavky na koho/co

nereálný: unrealistische Anforderungennereálné požadavky

neúnosný: unerträgliche Anforderungenneúnosné požadavky

oprávněný: eine berechtigte Forderung/ein berechtigter Anspruchoprávněný požadavek/nárok

přehnaný: übertriebene Forderungenpřehnané požadavky

slevit: seine Ansprüche zurückschraubenslevit z požadavků

specifikovat: die Forderungen spezifizierenspecifikovat požadavky

umírněný: maßvolle Anforderungenumírněné požadavky

haltlos: j-m einen haltlosen Anspruch vorlegenpředložit komu neopodstatněný požadavek

überspannt: überspannte Anforderungen habenmít přemrštěné požadavky

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

bescheiden: bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

stattgeben: einer Forderung stattgebenvyhovět požadavku

požadavek: die Lebensanforderungenživotní požadavky