Hlavní obsah

potřeba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pociťovaný nedostatek) das Bedürfnis, der Bedarfmít potřebu čehoBedarf an etw. Dat habenV případě potřeby zavolejte.Im Bedarfsfall rufen Sie an.
  2. euf.(tělesná) die Notdurft, das Bedürfnis
  3. (nutnost, požadavek) das Bedürfnis, der Bedarf, das Erfordernisindividuální potřebyindividuelle Bedürfnissedenní potřeba vitamínu Cder Tagesbedarf an Vitamin C
  4. potřeby (náčiní ap.) der Bedarf, die Sachen, der Artikelsportovní/školní potřebydie Sportsachen/Schulsachenkancelářské/psací potřebyder Bürobedarf/Schreibbedarf

Vyskytuje se v

domácnost: potřeby pro domácnostdie Haushaltswaren

případ: v případě potřeby/nutnostiim Bedarfsfall/Notfall, erforderlichenfalls

psací: psací potřebyder Schreibbedarf

obchod: obchod s domácími potřebami/s potravinamidas Haushaltswarengeschäft/Lebensmittelgeschäft

potřeba: Je potřeba...Es ist notwendig/nötig ...

vlastní: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

vyhovovat: Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.Dieses Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.

ideell: uspokojovat čí pomyslné potřebyj-s ideelle Bedürfnisse befriedigen

nötig: v případě potřebyfalls nötig

Bedarf: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

befriedigen: uspokojit svou potřebusein Bedürfnis befriedigen

Gebrauch: pro denní potřebu/užívánífür den täglichen Gebrauch

Gegenstand: předměty denní potřebydie Gegenstände des täglichen Bedarfs

individuell: Lidé uspokojují své individuální potřeby.Leute befriedigen ihre individuellen Bedürfnisse.