Hlavní obsah

Gegenstand

Vyskytuje se v

rühren: Nedotýkat se křehkých předmětů!Nicht an die zerbrechlichen Gegenstände rühren!

říznout se: říznout se o ostrý předmětsich an einem scharfen Gegenstand schneiden

velikost: předměty různé velikostiGegenstände verschiedener Größe

Gegenstand: předměty denní potřebydie Gegenstände des täglichen Bedarfs