Hlavní obsah

Thema

Vyskytuje se v

abkommen: vom Thema abkommenodbočit od tématu

choulostivý: ein heikles Themachoulostivé téma

odbočit: vom Thema abkommenodbočit od tématu

odchýlit se: vom Thema abschweifenodchýlit se od tématu

přejít: zu einem anderen Thema überwechselnpřejít na jiné téma

přeskočit: Er sprang auf ein anderes Thema über.Přeskočil na jiné téma.

téma: vom Thema abkommenodbočit od tématu

variace: Variationen über ein Themavariace na téma

vybočit: Er wich teilweise vom Thema ab.Částečně vybočil z tématu.

vykrást: Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.Spisovatel vykradl svému příteli téma.

zajímavý: ein interessantes Themazajímavé téma

zúžit: das Thema der Diplomarbeit einengenzúžit téma diplomové práce

žhavý: ein brennendes Themapřen. žhavé téma

Thema: das Thema wechselnzměnit téma