Hlavní obsah

přeskočit

Dokonavé sloveso

  1. (skočit přes) (über)springen, hinüberspringensport. přeskočit (přes) kozuüber den Bock springensport. Přeskočil 205 cm.Er hat 205 cm übersprungen.
  2. (skočit jinam) springen, hüpfenpřeskočit na druhý břehans andere Ufer springen
  3. (jiskra ap.) überspringen(oheň ap.) übergreifen
  4. (změnit téma ap.) überspringenPřeskočil na jiné téma.Er sprang auf ein anderes Thema über.
  5. (vynechat) überspringen, überschlagenToto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.
  6. hovor. expr.(v hlavě) überschnappen, einen Knall habenPřeskočilo ti?Bist du übergeschnappt?, Hast du sie noch alle?
  7. (změnit výšku) sich überschlagenHlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

Vyskytuje se v

überschlagen: Funken sind übergeschlagen.Přeskočily jiskry.

überschnappen: Du bist wohl übergeschnappt!Tobě asi přeskočilo!

überspringen: Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.

überspringen: einige Seiten überspringenpřeskočit několik stran