Hlavní obsah

selhat

Vyskytuje se v

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

versagen: Sein Herz droht zu versagen.Hrozí, že mu selže srdce.