Hlavní obsah

überspringen

Vyskytuje se v

überspringen: Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.

přeskákat: Přeskákal přes překážky.Er übersprang die Hindernisse.

přeskočit: sport. Přeskočil 205 cm.Er hat 205 cm übersprungen.