Hlavní obsah

springen

Vyskytuje se v

Gurgel: j-m an die Gurgel springenskočit komu po krku

Klinge: j-n über die Klinge springen lassenvrazit komu nůž do zad zabít ap.

Schatten: über seinen Schatten springenpřekročit svůj (vlastní) stín

kopfüber: kopfüber ins Wasser springenskočit do vody po hlavě

über: über den Zaun springenskákat přes plot

Kehle: Der Hund sprang ihm an die Kehle.Pes mu skočil po krku.

Pferd: über das Pferd springenskákat přes koně

Schiene: aus den Schienen springenvykolejit

Stand: aus dem Stand springenskákat ze stoje

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

hloubka: skočit do hloubkyin die Tiefe springen

koza: skákat přes kozuüber den Bock springen

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

prasknout: Sklenice praskla.Das Glas ist gesprungen.

přeskočit: sport. přeskočit (přes) kozuüber den Bock springen

přeskočit: přeskočit na druhý břehans andere Ufer springen

přeskočit: Přeskočil na jiné téma.Er sprang auf ein anderes Thema über.

přiskočit: přiskočit komu na pomocj-m zu Hilfe springen

seběhnout: Sběhnu do pekárny.Ich springe rasch zum Bäcker.

vyletět: Rozčileně vyletěl ze židle.Er sprang erregt vom Stuhl auf.

výše: vyskočit výšehöher springen

žabka: házet žabkySteine übers Wasser springen lassen

chomout: vlézt do chomoutuins Joch der Ehe springen

uhodit: expr. Je to prašť jak uhoď.Das ist gehupft wie gesprungen.