Hlavní obsah

Pferd

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. kůň zvířeauf einem Pferd/ein Pferd reitenrajtovat/jezdit na koniPferde haltenchovat koně
  2. kůň tělocvičné nářadíüber das Pferd springenskákat přes koně
  3. jezdec, kůň v šachu

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tun hovor.koho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co
  2. mit j-m Pferde stehlen können hovor.dát za koho ruku do ohně
  3. wie ein Pferd arbeiten hovor.dřít jako kůň

Vyskytuje se v

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

ausspannen: ein Pferd aus dem Pflug ausspannenvypřáhnout koně z pluhu

zu: zu Pferdna koni

Eisen: die blitzenden Eisen der Pferdejiskřivé podkovy koní

reiten: auf einem Pferd reitenjezdit na koni

Sattel: dem Pferd den Sattel auflegenosedlat koně

setzen: Er hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.

Spur: die Spur eines Schlittens/Pferdesdráha sáněk/stopa koně

Sturz: ein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferdpád z okna/kola/koně

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.

Zügel: dem Pferd die Zügel anlegendát koni opratě

kůň: výp. trojský kůňder Trojaner, trojanisches Pferd

bodat: bodat koně ostruhamieinem Pferd die Sporen geben

ohlávka: vést koně za ohlávkuein Pferd am Halfter führen

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

plašit: plašit konědie Pferde scheu machen

pobídnout: pobídnout koně k tryskudas Pferd zum Galopp antreiben

podkova: přibít koni podkovudem Pferd das Hufeisen anschlagen

pokopat: Kůň pokopal jezdce.Das Pferd hat den Reiter getreten.

sesadit: sesadit dítě z koněein Kind vom Pferd herunterheben

shodit: Kůň shodil jezdce.Das Pferd hat den Reiter abgeworfen.

slézt: slézt z koněvom Pferd absteigen

vzepnout se: Vyděšený kůň se vzepjal.Das erschrockene Pferd hat sich aufgebäumt.

zkrátka: držet koně zkrátkadas Pferd kurzhalten

zkrotnout: Po výcviku kůň zkrotl.Nach der Dressur wurde das Pferd zahm.

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen