Hlavní obsah

Pferd

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. kůň zvířeauf einem Pferd/ein Pferd reitenrajtovat/jezdit na koniPferde haltenchovat koně
  2. kůň tělocvičné nářadíüber das Pferd springenskákat přes koně
  3. jezdec, kůň v šachu

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tun hovor.koho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co
  2. mit j-m Pferde stehlen können hovor.dát za koho ruku do ohně
  3. wie ein Pferd arbeiten hovor.dřít jako kůň

Vyskytuje se v

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

ausspannen: ein Pferd aus dem Pflug ausspannenvypřáhnout koně z pluhu

zu: zu Pferdna koni

Eisen: die blitzenden Eisen der Pferdejiskřivé podkovy koní

reiten: auf einem Pferd reitenjezdit na koni

Sattel: dem Pferd den Sattel auflegenosedlat koně

setzen: Er hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.

Spur: die Spur eines Schlittens/Pferdesdráha sáněk/stopa koně

Sturz: ein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferdpád z okna/kola/koně

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.

Zügel: dem Pferd die Zügel anlegendát koni opratě

kůň: der Trojaner, trojanisches Pferdvýp. trojský kůň

bodat: einem Pferd die Sporen gebenbodat koně ostruhami

ohlávka: ein Pferd am Halfter führenvést koně za ohlávku

páchnout: Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.Už tam nikdy nepáchnu.

plašit: die Pferde scheu machenplašit koně

pobídnout: das Pferd zum Galopp antreibenpobídnout koně k trysku

podkova: dem Pferd das Hufeisen anschlagenpřibít koni podkovu

pokopat: Das Pferd hat den Reiter getreten.Kůň pokopal jezdce.

sesadit: ein Kind vom Pferd herunterhebensesadit dítě z koně

shodit: Das Pferd hat den Reiter abgeworfen.Kůň shodil jezdce.

slézt: vom Pferd absteigenslézt z koně

vzepnout se: Das erschrockene Pferd hat sich aufgebäumt.Vyděšený kůň se vzepjal.

zkrátka: das Pferd kurzhaltendržet koně zkrátka

zkrotnout: Nach der Dressur wurde das Pferd zahm.Po výcviku kůň zkrotl.

špatný: aufs falsche Pferd setzenvsadit na špatného koně

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!