Hlavní obsah

Sattel

Der, podstatné jméno~s, -ä-

  1. j-n aus dem Sattel heben vyhodit koho ze sedla z jeho postavení
  2. fest im Sattel sitzen sedět pevně v sedle v práci ap.

Vyskytuje se v

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.

vyhoupnout se: sich in den Sattel schwingenvyhoupnout se do sedla

vyletět: Der Reiter ist aus dem Sattel gestürzt.Jezdec vylétl ze sedla.

pevný: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle

sedlo: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla

Sattel: dem Pferd den Sattel auflegenosedlat koně