Hlavní obsah

werfen

Slovesowirft, warf, h. geworfen

  1. hodit, vrhnoutEr hat den Speer sehr weit geworfen.Hodil daleko oštěpem.neuen Weltrekord werfenhodit nový světový rekord
  2. mit etw. nach j-m házet čím po kom
  3. irgendwohin (vy)hodit, házet kamDas Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.
  4. sich werfen vrhnout sesich j-m zu Füßen werfenvrhnout se komu k nohám
  5. sich werfen deformovat se, měnit tvar vlhkostí, chladem ap.

Vyskytuje se v

Brust: sich in die Brust werfenbít se v prsa naparovat se

Flinte: die Flinte ins Korn werfenházet flintu do žita

Gala: sich in Gala werfenhodit se do gala

Knüppel: j-m (einen) Knüppel zwischen die Beine werfenházet komu klacky pod nohy

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Rachen: j-m etw. Akk in den Rachen werfen/schmeißenkomu nacpat co do chřtánu

Topf: alles in einen Topf werfenházet všechno do jednoho pytle

werfen: sich werfenvrhnout se

Bord: přen. etw. über Bord werfenhodit co přes palubu vzdát

Knie: sich vor j-m auf die Knie werfenvrhnout se před kým na kolena

Blase: Das Wasser wirft Blasen.Ve vodě se dělají bublinky.

Schatten: Schatten werfenvrhat stín

gala: sich in Gala werfenexpr. hodit se do gala

hnůj: misten/Mist werfenkydat hnůj

paráda: sich in Schale werfenhodit se do parády

dohodit: den Speer möglichst weit werfendohodit oštěpem co nejdál

kamínek: Steinchen ins Wasser werfenházet kamínky do vody

naházet: alles auf einen Haufen werfennaházet všechno na jednu hromadu

pohodit: Abfälle ins Gras werfenpohodit odpadky do trávy

praštit sebou: Das Kind warf sich in den Schlamm.Dítě sebou praštilo do bláta.

přehodit: Kannst du den Ball über den Spielplatz werfen?Umíš přehodit hřiště?

shodit: den Teller vom Tisch werfenshodit ze stolu talíř

schránka: einen Brief in den Kasten werfendát dopis do schránky

smetí: etw. in den Müll werfenhodit co do smetí

šilhat: auf das neue Haus ein Auge werfenšilhat po novém domě

uvrhnout: j-n ins Gefängnis werfenuvrhnout koho do vězení

zahodit: den Umschlag in den Korb werfenzahodit obal do koše

hlava: etw. hinter sich werfenhodit co za hlavu

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

klacek: j-m einen Knüppel zwischen die Beine werfenpřen. házet komu klacky pod nohy

krk: sich j-m an den Hals werfenpověsit se komu na krk

omlátit: j-m etw. Akk vor die Füße werfenomlátit komu co o hlavu

paluba: j-n/etw. über Bord werfenhodit koho/co přes palubu

perla: Perlen vor die Säue werfenbibl. házet perly sviním

stín: einen Schatten auf j-n/etw. werfenvrhnout stín na koho/co

svině: Perlen vor die Säue werfenbibl. házet perly sviním

voda: ins kalte Wasser geworfen seinbýt hozený do vody

žito: die Flinte ins Korn werfenházet flintu do žita

alt: j-n/etw. zum alten Eisen werfenházet do starého železa koho/co