Hlavní obsah

fortwerfen

Slovesowirft fort, a, o

  • odhodit, zahoditeine brennende Zigarette fortwerfenodhodit hořící cigaretu

Vyskytuje se v

fortwerfen: eine brennende Zigarette fortwerfenodhodit hořící cigaretu