Hlavní obsah

zuwerfen

Vyskytuje se v

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

Blick: j-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledem

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

lačný: j-m/etw. gierige Blicke zuwerfenvrhat lačné pohledy po kom/čem

nenávistný: j-m hasserfüllte Blicke zuwerfenvrhat na koho nenávistné pohledy

vděčně: j-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfenvděčně na koho pohlédnout