Hlavní obsah

zuwerfen

Vyskytuje se v

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

Blick: j-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledem

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

lačný: vrhat lačné pohledy po kom/čemj-m/etw. gierige Blicke zuwerfen

nenávistný: vrhat na koho nenávistné pohledyj-m hasserfüllte Blicke zuwerfen

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen