Hlavní obsah

zuwerfen

Vyskytuje se v

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

Blick: j-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledem

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho